نمد های صنعتی

   

 • جهت پرداختکاری و صیقل کاری فلزات قبل از آبکاری و در نهایت فینیشینگ مورد استفاده قرار 
  می گیرد.
 • در ساخت نمدهای پرداختکاری فوق از نمدهای ساخت کشورهای ترک و آلمان استفاده شده است.


                نمدهای پرداختکاری سردریلی


 • نمدهای پرداختکاری سردریلی در ابعاد 10 میلیمتر تا 60 میلیمتر در اشکال زیر ،جهت استفاده در 
  سطوح و زوایای مختلف قابل استفاده می باشد:
 • استوانه ای
 •  مخروطی
 • نوک تیز
 • عدسی

  نمدهای پرداختکاری تخت


 • نمدهای پرداختکاری تخت برای سطوح بیشتردر ضخامت و قطر زیر در صنایع آبکاری و پرداختکاری 
   مورد استفاده قرار می گیرد.
 •  ضخامت 4 تا 6 سانتیمتر و قطر 10 تا 25 سانتیمیتر


دریافت
توضیحات: پرداختکاری پیتو پولیش