نام انگلیسی:    Brush Industrial Hemp


کاربرد فرچه کنفی : نوعی از وسایل پرداختکاری می باشد که با آن بر روی سطح فلزاتی از قبیل ، استیل ، آهن ، برنج  استفاده میگردد.


این فرچه های در انواع متفاوتی به بازار عرضه شده است. که هم ایرانی، ترکیه ای ،هندی،لهستانی و چینی است که شرکت پیتو پولیش وارد کننده انحصاری محصولات خارجی فرچه کنفی میباشد.

 ایرانی آن که تولیدشرکت پیتو پولیش میباشد که از بهترین کنف استفاده شده استدر ابعاد 30 و 40 سانتی متری تولید میگردد.

خارجی آن فقط در ابعاد 30 سانتی متری با برند کانینگ و sisal و... وارد میگردد.دریافت
عنوان: پرداختکاری