این محلول با چسب مخلوط شده و برای چسبیدن سمباده به نمد استفاده می شود.

تولید شوده در گروه شرکت های پیتو پولیش در ایران با تمام مواد شیمیایی وارداتی تولید گردیده
دریافت
عنوان: پرداختکاری